Vzdělávací akce Podhorské nemocnice a.s.

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství

Akce se koná dne 24. 10. 2019.
Registrace probíhá od 16. 9. 2019 do 21. 10. 2019 nebo do vyčerpání kapacity.